Rozhodnutia

Najnovšie rozhodnutia na spotrebitel.online:

Krajský súd v Prešove 6Co/171/2016

Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 87/2017

Krajský súd v Žiline 11Co/117/2017

Najvyšší súd Slovenskej republiky 25XCdo/190/2016

Najvyšší súd Slovenskej republiky 4XObdo/21/2017

Krajský súd v Prešove 6Co/53/2016

Nález Ústavného súdu Českej repubiky I. ÚS 3308/16

Krajský súd v Bratislave 3CoPr/16/2014

Stanovisko Najvyššieho súdu Slovenskej republiky R 93/2015

Krajský súd v Trenčíne 6CoE/55/2017

Krajský súd v Trenčíne 19Co/363/2016

Okresný súd Žilina 13C/554/2015

Krajský súd v Prešove 7Co/126/2016

Ústavný súd Českej republiky I. ÚS 3923/11

Najvyšší súd Slovenskej republiky R 135/2014

Rozsudok Krajského súdu v Žiline 10Co/84/2018

Najvyšší súd Slovenskej republiky R 46/2009

Súdny dvor Európskej únie, C‑110/14 Horațiu Ovidiu Costea proti SC Volksbank România SA

Európsky súdny dvor, C-449/13 CA Consumer Finance SA

Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 Cdo 26/2017

Najvyšší súd Slovenskej republiky 8 Cdo 119/2017

Ústavný súd Slovenskej republiky IV. ÚS 371/2018

Najvyšší súd Slovenskej republiky R 60/2018

Najvyšší súd Českej republiky 21 Cdo 2185/2009

Najvyšší súd Českej republiky 33 Cdo 2178/2018

Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Cdo 27/2018

Európsky súdny dvor, C‑448/17 EOS KSI Slovensko s. r. o. proti Jánovi Dankovi, Margite Dankovej, za účasti: Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

Ústavný súd Českej republiky I. ÚS 3512/11

Krajský súd v Trenčíne 4Co/359/2017 (žalovaný PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.)

Krajský súd v Bratislave 15C/2/2016

Ústavný súd Českej republiky III. ÚS 4129/18

Krajský súd v Prešove 3Co/115/2019

Krajský súd v Banskej Bystrici 41Co/80/2019

Krajský súd v Prešove 13CoE/17/2013

Krajský súd v Prešove 2CoCsp/20/2020

Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 10/2020

Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 209/2020